Nieuws

Start restauratiewerken Sint-Amanduskerk Dorp

De restauratiewerken aan de historische Sint-Amanduskerk op het Dorp in Denderleeuw zijn gestart. Het waardevolle monument werd al gerestaureerd aan de buitenkant, nu is het tijd voor de binnenkant. Als eerste wordt de verwarming volledig vervangen. In 2023 is de restauratie van het interieur aan de beurt.

“De Sint-Amanduskerk in het centrum is één van de oudste gebouwen van de gemeente. De oudste delen dateren van de 13de eeuw. Het is een beschermd monument en een herkenbaar baken in het centrum. De binnenkant van de kerk is evenzeer het bezoeken waard. In 2016 werd een inventaris opgemaakt van de hele inboedel. Daaruit bleek dat er heel wat waardevolle historische voorwerpen in de kerk te vinden zijn. Er is ook een zeer mooi geklasseerd Van Petegem-orgel uit 1766 in de kerk.
In 2005 werd de buitenkant van de kerk gerestaureerd, nu is het de beurt aan de binnenkant”, vertelt schepen voor Erfgoed Jan De Nul.

“Eerst wordt de oude verwarming in de kerk vervangen. Om het orgel in een goede toestand te bewaren is het belangrijk dat er een constante temperatuur en een correcte luchtvochtigheid aangehouden wordt. Daarom zullen een aantal putten met verwarmingselementen in de vloer ingebouwd worden. De aannemer is ter voorbereiding hiervan half mei gestart met het inpakken van het orgel. Zo wordt het orgel tijdens de volledige duur van de werken beschermd tegen stof en beschadiging”, vervolledigt schepen voor Communicatie Marnick Vaeyens.

“Daarna zullen de sleuven voor de leidingen en de verwarmingsputten gemaakt worden. Gezien het historische belang van deze site zal de archeologische dienst van intercommunale SOLVA dit uitvoeren en ondertussen een archeologisch onderzoek doen. De verwarmingswerken zullen eind maart 2023 klaar zijn. De kostprijs hiervan bedraagt 567.523,37 euro en wordt gedragen door de gemeente”, zegt schepen De Nul.

“Ook het interieur zal volledig gerestaureerd worden. De schade aan wanden en plafonds wordt hersteld en krijgt een nieuwe verflaag. Het talrijk aanwezige kunstmeubilair en de schilderijen worden gerestaureerd. Een overzicht van al deze voorwerpen werd gebundeld in een boek uitgegeven door de Kerkfabriek: ‘Kerkgoed, 9 eeuwen religieus erfgoed in Denderleeuw’. Deze werken zijn de kers op de taart en zullen ca. 1 miljoen euro kosten. 783.542,83 euro hiervan wordt gesubsidieerd door Agentschap Onroerend Erfgoed, het saldo wordt betaald door ons lokaal bestuur. Na deze werken zal dit bouwkundig pareltje opnieuw in volle glorie gebruikt kunnen worden voor de eredienst en te bewonderen zijn voor alle burgers van Denderleeuw en ver daarbuiten”, vertelt Guy De Koninck, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw