Nieuws

Startschot voor herbestemming VDAB-site en bedrijfsterreinen langs Steenweg gegeven

Het startschot om de oude VDAB-site en de bedrijfsterreinen langsheen de Steenweg in Denderleeuw te herbestemmen, is gegeven. De VDAB-site staat sinds vele jaren leeg en de KMO-zone waar verschillende detailhandelszaken gevestigd zijn, vraagt om een herbestemming. De plannen en de startnota voor de twee RUP’S worden tijdens een participatiemoment op 12 januari toegelicht.

“Vandaag zitten we met twee problematieken langsheen de Steenweg die we graag willen aanpakken: de leegstaande VDAB-site en de herbestemming van de KMO-zone. De VDAB-site maakt al enkele jaren een verloederde indruk en we willen dit graag een nieuwe invulling geven. Gezien de gunstige locatie moet dit zeker mogelijk zijn. Daarnaast zijn er langsheen de Steenweg verschillende detailhandelszaken die nu in KMO-zone gelegen zijn. Door hun zonevreemde ligging waarbij ze zelfs vaak in verschillende bestemmingsgebieden tegelijk liggen, hebben zij een gebrekkige bestaanszekerheid. In 2014 ondernam de Provincie Oost-Vlaanderen al een eerste poging om deze laatste zone te herbestemmen en startte een traject op voor de opmaak van een RUP. Dit kende echter geen verder gevolg en als lokaal bestuur pikken we de draad opnieuw op”, legt schepen Jan De Nul uit.

Schepen Yves De Smet vult aan: “Concreet willen we voor deze zaken twee RUP’s opmaken, namelijk een RUP Reconversie KMO Steenweg Zuid en een RUP Reconversie KMO Steenweg Noord. Het gebied ‘Steenweg Zuid’ omvat een terrein langs de Steenweg tussen de zijstraten Vinkenstraat en Beukel. Hier willen we enerzijds graag de bestaande structuur van detailhandel bestendigen en anderzijds de achterliggende open ruimte behouden zodanig dat er geen verdere bedrijfsontwikkeling mogelijk is in de richting van de Kouter. Vandaar dat we deze zone willen herbestemmen. Het gebied ‘Steenweg Noord’ omvat de plek waar het voormalige VDAB-gebouw gesitueerd is en heeft ontzettend veel potentieel. Ook deze zone willen we anders invullen en herbestemmen zodat er een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut zich kan ontwikkelen. Hierbij denken we aan een woonzorgcentrum.”

Publieke raadpleging en participatiemoment

Lokaal Bestuur Denderleeuw organiseert van 19 december 2022 tot en met 20 februari 2023 een publieke raadpleging over twee gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen: RUP Reconversie KMO Steenweg Zuid en RUP Reconversie KMO Steenweg Noord.

In die periode kunnen de start- en procesnota’s van beide ruimtelijke uitvoeringsplannen geconsulteerd worden op het Administratief Centrum, Alfons De Cockstraat 1, 9470 DENDERLEEUW en op de website www.denderleeuw.be.

Op de documenten kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 20 februari 2023 (laatste dag publieke raadpleging). Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het Administratief Centrum tegen ontvangstbewijs of via e-mail op omgeving@denderleeuw.be.

Op 12 januari 2023 wordt een participatiemoment onder de vorm van een infomarkt georganiseerd van 18uur tot 20uur te Denderleeuw in de Gemeenteraadszaal. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via e-mail op omgeving@denderleeuw.be of telefonisch via 053 640 630.