Nieuws

Stationeringsverbod Collegestraat aan KCD vanaf 1 september

Vanaf deze week is er een parkeer- en stationeerverbod in de Collegestraat aan KCD.

 

In het kader van ´veilige schoolomgeving´ heeft het Schepencollege beslist om een parkeer-en stationeerverbod in te voeren in de Collegestraat.

Het verbod geldt van aan zebrapad uitgang KCD tot aan kruising met de Lindestraat.

Vanaf 1 september zal de politie en de gemeenschapswacht een sensibiliseringscampagne opstarten.

Wie na deze periode nog fout parkeert gaat onherroepelijk op de bon.

 

´Het gaat hier over de veiligheid van de schoolkinderen.´ zegt Schepen Jan De Nul.

´Openslaande portieren, overstekende kinderen en gebrekkige zichtbaarheid vormen samen een gevaar voor de allerkleinsten. Vandaar de beslissing van het Schepencollege om hier een stationeringsverbod in te voegen. Deze maatregel moet er voor zorgen dat de kinderen in een veilige schoolomgeving kunnen functioneren. Er is voldoende parkeergelegenheid in de Stadionlaan.´ besluit Jan De Nul.

 

Wie dus de kinderen met de wagen van en naar de school brengt is gewaarschuwd.

 

NDB©