Steunmaatregelen voor verenigingen en organisatoren

Gemeente Denderleeuw wil lokale verenigingen en organisatoren tijdens deze coronacrisis ondersteunen met enkele concrete maatregelen. Zo ontvangen alle erkende verenigingen een voorschot op de basissubsidie en worden leningen en huurvergoedingen opgeschort of vrijgesteld.

“Vanuit het gemeentebestuur werd reeds gezocht naar manieren om de lokale verenigingen en organisatoren van onze gemeente een duwtje in de rug te geven, tijdens deze moeilijke periode”, vertelt cultuurschepen Alberic Sergooris. “Voor alle erkende verenigingen wordt daarom een voorschot uitbetaald op de basissubsidie tijdens de zomer. Op die manier ontvangen zij reeds een deel van de jaarlijkse werkingssubsidie. De rest van de subsidie wordt vervolgens berekend en uitbetaald in het najaar, zoals voorgeschreven in de reglementen.”

“Daarnaast gingen we ook in gesprek met verenigingen die een huurvergoeding of lening hebben lopen met het gemeentebestuur”, zegt Yves De Smet, schepen van Sport. “Voor de verenigingen die een nood aangaven, werd de lening tijdelijk opgeschort of de huurvergoeding tijdelijk vrijgesteld.”

“Intussen is ook bekend dat de Vlaamse overheid een tussenkomst in de vorm van een Vlaamse noodfonds voorziet ter compensatie van jeugd, sport en cultuur”, licht Sofie Renders, schepen van Jeugd, toe. “Voor Denderleeuw verwachten wij een noodfonds van 195.896,94 euro voor de ondersteuning van lokale verenigingen en organisaties. Vooraleer te beslissen hoe dit fonds zal omgezet worden in concrete maatregelen, zal er vanuit de dienst Vrije tijd een bevraging gebeuren bij het lokale verenigingsleven. Van zodra we in kaart hebben gebracht wat de impact op verenigingen is, wordt een concreet voorstel uitgewerkt.”

“Op de gemeenteraad van 23 juni 2020 werd eveneens de vernieuwing van de subsidiereglementen voor culturele, sport-, noord/zuid- en jeugdverenigingen goedgekeurd”, gaat Sergooris verder. “Alle reglementen werden grondig herbekeken. Enerzijds in functie van de vereenvoudiging van de criteria. Anderzijds zetten we als bestuur meer in op de kwaliteitswerking van onze verenigingen. Voor cultuur, noord/zuidwerking en jeugd zal dit nieuwe subsidiereglement dadelijk in werking treden; de sportclubs starten met het nieuwe reglement vanaf volgend werkjaar.”