Strijd tegen domiciliefraude gaat verder in 2023

Net als in 2021 en 2022 zet Lokaal Bestuur Denderleeuw ook dit jaar verder in op de strijd tegen domiciliefraude. In de eerste zes maand van 2023 werden 52 dossiers voor ambtshalve afvoeringen/schrappingen behandeld. Er waren geen dossiers voor ambtshalve inschrijven. In totaal werden er 77 dossiers gecontroleerd.

“Een dossier ambtshalve afvoering of inschrijving wordt niet zomaar gestart”, licht burgemeester Jo Fonck toe. “Voor de opstart krijgen we een melding van een agent of medebewoners of merkt onze dienst Burgerzaken bij de inschrijving van een nieuwe bewoner op dat de vorige bewoner op hetzelfde adres vertrokken is zonder een adreswijziging. De controles zijn erop gericht om eventuele misbruiken op te sporen en zijn één van de vele actiepunten van ons meerjarenplan. Wanneer blijkt dat de inschrijving niet correct is, kunnen de personen ambtshalve worden ingeschreven of geschrapt worden uit het bevolkingsregister.”

“Het is de taak van ons lokaal bestuur na te gaan wie er recht heeft op een premie, subsidie of sociale tegemoetkoming en of die middelen op de juiste plaats terechtkomen. Wie er geen recht op heeft of misbruik van maakt van het systeem, moet de gevolgen dragen,” vervolledigt Renders. “Een ambtshalve inschrijving heeft financiële gevolgen. Hierbij kunnen verschillende overheidsinstanties de onrechtmatig verkregen sociale voordelen zelfs terugvorderen. Bij een ambtshalve afvoering word je dan weer geschrapt uit het bevolkingsregister.”

Cijfers

“In totaal werden er in de eerste zes maand van dit jaar 52 dossiers voor ambtshalve afvoeringen afgehandeld. In realiteit werden er meer dossiers opgestart, maar door de controle stelden deze inwoners zich in regel en was een afvoering niet nodig. Daarnaast voerden we 67 algemene controles, 21 controles in kader van vertrek naar het buitenland en 20 controles door een melding dat we kregen van een ander lokaal bestuur. We kunnen stellen dat onze inspanningen een positief effect hebben. Zo waren er geen ambtshalve inschrijvingen nodig. Alle gecontroleerde inwoners stelden zich in regel waardoor de uitvoering van de ambtshalve inschrijving dit jaar overbodig werd. Dankzij de controles stellen we vast dat er zich jaarlijks meer en meer burgers in regel stellen. Onze diensten leveren fantastisch goed werk en zijn hier intensief mee bezig”, zegt Fonck.