Subsidie voor versnelde aankoop chromebooks voor kinderen uit Denderleeuwse basisscholen

Gemeente Denderleeuw zal aan de gemeenteraad voorstellen een subsidiereglement goed te keuren waarbij 23.075 euro beschikbaar gesteld wordt voor de aankoop van 71 chromebooks voor kinderen uit het lager onderwijs. De aankoop moet gebeuren door de scholen zelf. Serviceclub Lions Club Denderlions schenkt eveneens een bedrag van 5500 euro.

Met de subsidie voor de scholen kan aandacht worden gegeven aan het gelijkekansenonderwijs in de gemeente. Voor de aantallen werd verder gewerkt op de resultaten van een kansarmoede-onderzoek en een bevraging bij de 8 schoolvestigingen voor lager onderwijs in Denderleeuw, Welle en Iddergem.

Schepen van Onderwijs Jan De Nul: “Na onze oproep om laptops te schenken bleek dat we er nog niet genoeg hadden, namelijk 21 stuks. Ik kon de aandacht van de Denderlions voor deze problematiek van de digitale kloof wekken. Vanuit de gemeente werd vorige week een gemotiveerd en onderbouwd aanvraagdossier opgesteld. Het werd beoordeeld en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Denderlions, wat resulteerde in een donatie van 5.500 euro.”

“De coronacrisis legt de kansarmoede nog extra bloot. Binnen Lions Club International is hulp aan kinderen één van de sociale pijlers. We willen dus mee deze kansarmoede in Denderleeuw bestrijden. We zien dit zelf als een structureel project naar de toekomst toe en willen ook in een post-coronaperiode bekijken of er een vervolgproject kan worden opgesteld”, vervolgt Jan Heiremans van de Denderlions.

Concreet is er nu de subsidie die enkel kan dienen voor de aankoop van 71 chromebooks. “Laptops bieden meer functionaliteiten maar zijn ook duurder, waardoor we minder gezinnen kunnen bedienen. We kiezen ervoor om chromebooks of tablets aan te kopen. De scholen zijn hiermee vertrouwd, de toestellen bieden voldoende mogelijkheden voor afstandsonderwijs”, besluit schepen van Gelijke Kansen Sofie Renders.