Subsidies voor voormalige Kerk Hemelrijk

De gemeente Denderleeuw rijft 355.000 euro aan subsidies binnen voor de uitbouw van de voormalige kerk van Hemelrijk.

 

Met dit Ontmoetingshuis Denderleeuw wil het bestuur een gezellige plek creëren waar alle Denderleeuwenaren terecht kunnen en meteen ook voor een nieuwe dynamiek zorgen in de wijk Hemelrijk en de ruimere omgeving.

 

Het gemeentebestuur van Denderleeuw besliste eind juni 2016 om de voormalige kerk van Hemelrijk aan te kopen.  

 

De kerk moest een nuttige herbestemming krijgen. Een ontmoetingshuis in diverse gemeenschapsvormende functies, zoals het aanmoedigen van ontmoeting en stimuleren van ons bruisend vrijetijdsleven, de ondersteuning van kwetsbare mensen, de uitbreiding van spelactiviteiten voor jonge kinderen en tieners, de herinrichting van de buitenruimte… Al deze factoren zorgden ervoor dat de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling bereid zijn om de mooie som van 355.000 euro te reserveren voor Denderleeuw.

 

In het najaar van 2017 starten de renovatiewerken van het gebouw.

 

De concrete invulling van het Ontmoetingshuis staat nog niet helemaal vast. Wel werden de afgelopen jaren al verschillende onderzoeken en bevragingen uitgevoerd die peilden naar het welbevinden van senioren, jongeren, alleenstaande ouders, jonge gezinnen. De resultaten waren steeds verhelderend en zijn ook in dit dossier richtinggevend.

 

NDB©