Nieuws

Taskforce Hemelrijk maakt positieve evaluatie na één jaar

Gemeente Denderleeuw gebruikt de kracht van buurtbewoners, diensten en organisaties om de sociale cohesie en leefbaarheid in Hemelrijk te vergroten. De focus ligt hierbij op community-building, dienstverlening toegankelijk maken en kwalitatieve publieke ruimte organiseren. Met resultaat, want één jaar later na een signaal van overlast, zijn de positieve effecten zichtbaar. Deze positieve evaluatie sterkt het gemeentebestuur om verder te gaan op de ingeslagen weg.

“In de zomerperiode van vorig jaar werd er bij de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco een collectieve klacht neergelegd door buurtbewoners over overlast van hangjongeren in de wijk Hemelrijk. We namen deze signalen ernstig en zijn met alle betrokken partners rond de tafel gaan zitten. Hieruit is de Taskforce Hemelrijk opgericht. Gelijktijdig organiseerden de opbouwwerkers een buurtbabbel met inwoners om alle mogelijke problemen die zij dagdagelijks ervaren te bespreken. Veel van de bewoners hun aanbevelingen rond ‘publieke ruimte’ werden uitgevoerd zoals vuilbakken plaatsen aan bushaltes, het verwijderen van een aantal textielcontainers die sluikstorting aantrokken, parkeerplekken kregen bandenbumpers en werden verder opgefrist, enzovoort. Naast deze acties wilden we ook inzetten op toegankelijke dienstverlening, tweewekelijks op donderdag zijn er zitdagen van de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco en de wijkagent in De Palaver. Bewoners kunnen er, zonder afspraak te moeten maken, terecht met vragen en bezorgdheden”, zegt burgemeester Jo Fonck.

François Demesmaeker, buurtbewoner en BIN-coördinator, ervaart de veranderingen ook als positief: “De wijk hemelrijk is na heel wat inspanningen van alle betrokken partijen de voorbije maanden rustiger en netter geworden. Hier hebben vele personen toe bijgedragen zoals de wijkagent, de opbouwwerkers en de buurtbewoners zelf. De Palaver en haar ontmoetingscafé doen een nieuwe wind waaien en hebben gezorgd voor sociaal contact tussen heel wat inwoners. De zitdagen die hier plaatsvinden helpen om op een laagdrempelige manier bezorgheden aan te kaarten.”

“We wilden echt inzetten op community-building, ontmoeting organiseren en het wijkgevoel doen groeien. Een jeugdopbouwwerker is samen met de jeugd van Hemelrijk aan de slag gegaan rond vrijetijdsbesteding en ze hebben hun eigen stek in ontmoetingshuis De Palaver, namelijk The Hangout. Deze aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. Daarnaast waren er deze zomer regelmatig wijkbars, een grote barbecue en tijdens de kerstperiode was er een kerstbrunch. Op al deze activiteiten konden inwoners samenkomen, iets eten of drinken, met elkaar een praatje slaan en er was effectief ook een mooie bewonersmix aanwezig. Tot slot hebben we het afgelopen jaar ook enkele gemeentelijke activiteiten naar de wijk gebracht, zoals de ambachten- en bloemenmarkt en de kunstroute. Dit werd enorm geapprecieerd door de buurtbewoners. De evaluatie van al deze initiatieven is positief, maar we zijn er ons zeker van bewust dat er nog werk te verrichten valt. Wel toont het aan dat we moeten verder gaan op de ingeslagen weg”, vertelt schepen Sofie Renders.

Hermine, bewoonster van de wijk en één van de inwoners die de collectieve klacht neerlegde, merkt een enorm verschil met één jaar geleden: “Vorig jaar voelde ik mij onveilig, maar dat is dit jaar helemaal gekeerd naar een veilig gevoel. Doordat de gemeente de signalen ernstig nam, heb ik mij ook spontaan opgeworpen als brugfiguur tussen de inwoners. Ik ga nu ook zelf in gesprek met de jongeren en leer ze op die manier kennen. Vorig jaar voelde ik me niet meer thuis in de wijk en wou ik weg, maar nu ik terugkijk op het voorbije jaar durf ik zeggen dat ik er echt graag woon.”