Tijdelijke stopzetting bezoek in WZC Ter Bake

In woonzorgcentrum Ter Bake hebben deze week enkele bewoners en medewerkers positief getest op het coronavirus. Om de veiligheid van alle bewoners en medewerkers te garanderen neemt WZC Ter Bake extra maatregelen.

Op vandaag zijn er 6 bewoners en 6 medewerkers besmet met het Covid-19-virus. “Momenteel is dat een beperkt aantal op een totaal van 134 bewoners en 95 medewerkers, maar we nemen uiteraard geen enkel risico. De besmette bewoners zijn verplaatst naar een afzonderlijke beveiligde afdeling, zodat het besmettingsrisico voor andere bewoners zo laag mogelijk wordt gehouden”, legt Nathalie Berte, directeur van WZC Ter Bake, uit. “De medewerkers dragen op deze afdeling ook extra beschermingsmateriaal om zichzelf en anderen te beschermen.” De familieleden van de positief geteste bewoners werden meteen persoonlijk op de hoogte gebracht door het woonzorgcentrum.

Om deze afgezonderde afdeling op te zetten en een verdere, veilige bezoekregeling uit te werken is het bezoek tijdelijk opgeschort tot en met maandag 26 oktober. Deze beslissing werd genomen in overleg met de coördinerend en raadgevend arts van WZC Ter Bake en met de burgemeester. “Dit geeft WZC Ter Bake de tijd om alle testresultaten in kaart te brengen en een bezoekregeling uit te werken voor alle bewoners vanaf dinsdag 27 oktober. Ook positief geteste bewoners zullen nog steeds minimaal één keer per week bezoek mogen ontvangen, uiteraard in de meest veilige omstandigheden. Het woonzorgcentrum zet ook opnieuw in op videobellen met de bewoners, zodat het contact met familieleden en naasten behouden kan blijven”, zegt burgemeester Jo Fonck.

Directeur Nathalie Berte: “We hopen dat het aantal besmettingen beperkt blijft en dat de contacten met de familie op een veilige manier behouden kunnen blijven. De eerder genomen maatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondmasker door medewerkers en door bewoners wanneer zij hun kamer verlaten of iemand hun kamer betreedt, blijven gelden.”

“Als gemeentebestuur blijven we de situatie in Denderleeuw elke dag nauwgezet volgen en proberen we snel in te grijpen waar nodig. Het is natuurlijk niet fijn voor de bewoners en bezoekers, toch zijn we tevreden met de kordate actie van de directie van Ter Bake. Ik blijf het herhalen: in deze coronacrisis staat onze gezondheid voorop! En dan moeten er ook minder prettige beslissingen genomen worden. De overgrote meerderheid van de mensen begrijpt dit ook en volgt nauwgezet de richtlijnen. En zo hoort het ook, want alleen samen komen we uit deze crisisperiode”, besluit burgemeester Jo Fonck.