Nieuws

Vanaf 15 mei transitverbod in Iddergem en Welle

In het kader van het project ‘zwaar vervoer’ van de politiezone TARL voerde Denderleeuw een aantal jaren geleden een transitverbod in voor zwaar verkeer +3,5 ton. Door de toenemende problematiek van doorgaand vrachtverkeer door de woonkernen van onze deelgemeenten besliste het college van burgemeester en schepenen om ook Iddergem en Welle op te nemen in de zone van transitverbod. Deze maatregel gaat in vanaf 15 mei.

“Sinds 2007 bestaat er al een transitverbod voor voertuigen +3,5 ton in Denderleeuw en meer bepaald voor de woongebieden Leeuwbrug, Stationswijk, Centrum en Huissegem. We merken echter dat bijvoorbeeld ook de Hoogstraat in Iddergem de laatste jaren meer en meer last heeft van doorgaand sluipverkeer van en naar Aalst om file aan rotonde Albatros te vermijden. Daarom werd onderzocht of de uitbreiding van het transitverbod voor zwaar doorgaand verkeer naar de deelgemeenten noodzakelijk was”, vertelt schepen voor Mobiliteit Yves De Smet.

“De leefbaarheid van de deelgemeenten is een prioriteit voor ons. Doorgaand verkeer en sluipverkeer is nefast voor wie vlot op zijn bestemming wil geraken, maar ook voor de verkeersveiligheid en volksgezondheid. We hopen door de invoering van dit transitverbod, de leefbaarheid voor de inwoners van Iddergem en Welle opnieuw te vergroten”, zegt schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter.

Schepen Yves De Smet: “We voeren dit transitverbod op het hele grondgebied in, zodat het voor iedereen meteen duidelijk is. De zone waar het transitverbod geldt, zal aangeduid worden met verkeersborden waardoor de maatregel voor elke weggebruiker zichtbaar is. Vanaf 15 mei zal het dus voor zwaar verkeer +3,5 ton verboden zijn om ook onze deelgemeenten Iddergem en Welle te doorkruisen. Enkel plaatselijk vrachtverkeer, m.a.w. verkeer dat een bestemming heeft binnen het gebied wordt toegelaten.”