Nieuws

Werken site Veldstraat gaan tweede fase in

Momenteel zijn op de site van Roy in de Veldstraat volop werken aan de gang om dit domein herin te richten. Volgend jaar zal hier de gemeentelijke technische dienst en de brandweer gehuisvest worden. De eerste fase werd enkele weken geleden afgerond, recent is de aannemer gestart met de tweede fase.

“Midden december 2018 startte de aannemer met het vernieuwen van de achterste loods op de site. De oude structuur werd afgebroken en maakte plaats voor een stevige staalstructuur. Eind mei verhuisden de groendienst en wegendienst van de gemeente al heel wat materiaal van de gemeentelijke magazijnen in de Moreelstraat naar deze nieuwe loods”, vertelt schepen Jan De Nul, bevoegd voor Facility Management. “Deze eerste fase werd enkele weken geleden afgerond en recent is de aannemer gestart met de tweede fase, namelijk aan de voorzijde van de site. Nog voor het bouwverlof zal het administratieve gebouw vooraan worden afgebroken, samen met de linkerzijde aan de eerste loods. Na het bouwverlof zal de aannemer op deze plaats starten met de funderingen van een nieuwbouwvolume. In deze nieuwbouw krijgen de uitleendienst, magazijnen en kleedkamers een plaats op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping wordt een refter voor het gemeentepersoneel, een kantine voor de brandweer en kantoren voor de werkleiders en brandweer voorzien. De rechterzijde van de eerste loods wordt volledig gerenoveerd om de brandweer hier op een kwalitatieve manier een plek te geven.”

Schepen Andy Depetter, bevoegd voor Klimaat en Duurzaamheid, vervolgt: “Er werd ook aandacht besteed aan het aspect van duurzame energie. Zo zal verwarmen op de site gebeuren met een biomassaketel. Deze ketel wordt dus gevoed met houtsnippers, wat een duurzame manier van verwarmen is. Onze gemeente heeft hiermee een voorbeeldproject binnen de provincie Oost-Vlaanderen.”

“De huidige gebouwen waarin de brandweer en de gemeentelijke technische dienst gevestigd zijn, zijn niet meer conform de moderne standaarden. We zijn dan ook heel blij met de vooruitgang van het bouwtraject. In totaal investeert het gemeentebestuur bijna 4,8 miljoen in deze site. Daarnaast krijgen we binnen het project Energieambassadeurs van de Provincie Oost-Vlaanderen 20.000 euro aan subsidies. Als alles volgens plan verloopt, zal het volledige project midden 2020 klaar zijn”, besluit burgemeester Jo Fonck.