Tweede geslaagde veiligheidsactie in en rond station Denderleeuw

Samen met Securail, de Federale Spoorwegpolitie Regio West met federale versterking en de lokale politie Denderleeuw/Haaltert zette Lokaal Bestuur Denderleeuw op 28 september een tweede veiligheidsactie op poten in het station Denderleeuw en de treinen tussen Denderleeuw en Brussel. De actie startte om 13 uur, duurde zo’n elftal uur en stond in het teken van samenwerking tussen de verschillende veiligheidspartners.

“Net als in juni, werd samen met onze drie veiligheidspartners, Securail, de spoorwegpolitie en de lokale politie Denderleeuw/Haaltert, een veiligheidsactie gehouden in het station van Denderleeuw”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “Ook deze keer was de actie zeer geslaagd. Als inwoners het gevoel hebben dat de stationsomgeving onveilig is, mogen we dit niet negeren. Daarom werd beslist om deze acties op regelmatige tijdstippen te hernemen. We tonen hiermee dat onze focus wel degelijk ligt op het verhogen van het veiligheidsgevoel in en rond het station. Tijdens deze actie nam elke veiligheidspartner een specifieke taak op zich. De Federale Spoorwegpolitie voorzag terreinversterking van het Interventiekorps Oost-Vlaanderen en de Directie hondensteun van de Federale Politie, terwijl haar nationaal coördinatiecentrum “NARAIL” de dispatching en virtuele patrouilles via camera’s verzekerde. Samen legden ze zich vooral toe op de perrons en de treinen tussen Denderleeuw en Brussel – zeker ’s avonds. Bij Securail lag de focus op de ticketcontrole en het toezien op de spoorwetgeving in het station, gecombineerd met treinpatrouilles. Onze lokale politie nam in het kader van de overlast het station en de stationsomgeving voor haar rekening.”

Resultaten

Op de treinen en in het station werden 225 reizigers gecontroleerd. Bij controle van de vervoersbewijzen, hadden 20 reizigers geen geldig ticket op zak. In totaal werden 13 processen-verbaal opgesteld, onder meer voor fietsen door de stationstunnel. In het station werd te toegang tot zo’n 40 treinen gecontroleerd. Op de sporen zelf is er, specifiek op de uren waarop het vaakst overlast of problemen gemeld worden, tot kort voor middernacht gepatrouilleerd op een zestal treinen tussen Denderleeuw en de stations in Brussel:

• Een persoon werd gecontroleerd met behulp van NARAIL, na melding van de boordchef en aangemaand de trein te verlaten bij het station van Brussel-Zuid. Verdere maatregelen waren hierbij niet van toepasing.
• Een achtergelaten tas in een toilet op de trein werd gecontroleerd, maar er werd niets verdachts opgemerkt. De tas werd afgehandeld als verloren voorwerp.
• Op de treinen werden nagenoeg geen fietsen opgemerkt. Regelmatig worden gestolen fietsen vervoerd met de trein naar andere stations. Het lage aantal van fietsen aanwezig op de trein is in dat opzicht positief.
• Op de treinen en perrons is nagenoeg alles rustig verlopen en zijn er geen specifieke bovenlokale fenomenen (bv. rondtrekkende dieven of overlastbezorgers) vastgesteld.

“Als lokale politie is het onze kerntaak om in te staan voor de veiligheid van onze inwoners. Dit doen we niet alleen door in te grijpen bij dreigende situaties, maar ook door het creëren van verbinding met en tussen inwoners. We gaan in dialoog en werken samen met andere partners om tot een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid te komen”, zegt commissaris Kris De Neve. “Deze multidisciplinaire aanpak werpt zijn vruchten af en maakt dat we sterker staan op het terrein zelf. Veiligheidsacties zoals gisteren vormen ideale leermomenten waarmee we in de toekomst verder aan de slag kunnen om onze aanpak nog te verscherpen.”

“Een regionale actie zoals deze, in het station van Denderleeuw en op de treinen tussen Brussel en Denderleeuw, is voor de Spoorwegpolitie van Regio West een belangrijke aanvulling en afwisseling op ons dagelijks interventiewerk. Samen met de Lokale Politie, de gemeentediensten en Securail, zijn wij als Federale Spoorwegpolitie een schakel in het veiligheidsgebeuren in de spoorwegomgeving. De veiligheidsagenten van Securail – herkenbaar aan hun rood en zwart uniform – focussen zich via ticketcontrole op wanbetalers, en op vaststellingen van andere kleine overlast of overtredingen op de spoorwegwetgeving. In wisselwerking met hen, concentreert de Spoorwegpolitie zich op het interpelleren en controleren van personen die zich schuldig maken aan onveilig gedrag, ordeverstoring, verdachte handelingen, drugsbezit. Komen ook in ons vizier: personen of voorwerpen geseind in de nationale gegevensbanken, en supra-lokale veiligheidsfenomenen zoals rondtrekkende gauwdieven. Deze acties worden bovendien zeer gewaardeerd door het treinpersoneel, dat vaak in moeilijke omstandigheden zijn taak moet vervullen. We onderhouden een goede band met deze en andere spoorwegmedewerkers, wat helpt om te weten wat er leeft. Zo’n operatie stelt ons en onze partners dan ook in staat de veiligheidssituatie in en rond het station van Denderleeuw in kaart te brengen, en de vastgestelde veiligheidsproblemen verder aan te pakken,” treedt Reinhardt Vandenbussche zijn collega bij.