COVIDNieuws

Vaccinatiecentrum Denderdal blijft minstens open tot eind 2021

Iedereen ouder dan 65 jaar zal in de loop van de komende weken een uitnodiging ontvangen voor een derde prik. Voor diegenen die niet tot de immuun gecompromiteerden behoren, niet in een WZC verblijven en niet ouder zijn dan 85 jaar, geldt dat er een tussentijd dient gerespecteerd te worden van 4 maanden in geval hun laatste vaccin een Johnson en Johnson of Astra Zeneca betrof. Indien ze Pfizer kregen geldt een minimale tussentijd van 6 maanden. De uitnodigingen kunnen pas worden verstuurd na het verstrijken van de tussentijd.

Mensen die graag een afspraak maken, bevestigen of wijzigen kunnen terecht bij het callcenter: 053 72 30 80.

Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden:

 • Nieuwe vaccinaties
  – Nieuwe 12-jarigen
  – Twijfelaars die alsnog overtuigd worden
 • Extra prikken voor specifieke doelgroepen
  – Alle 65-plussers
  – Alle bewoners in de woonzorgcentra (inclusief centra voor kortverblijf). De WZC worden door het vaccinatiecentrum bevoorraad op een moment dat in overleg wordt bepaald.
  – Mensen met een immuniteitsprobleem die nog worden toegevoegd aan de centrale database

Hierna een overzicht van de openingsdagen tot 31/12/2021: