Nieuws

Verkeerssituatie aangepast in De Nayerstraat

Het schepencollege wijzigt vanaf morgen de verkeerssituatie op Leeuwbrug aan de Fabriekstraat-De Nayerstraat en Omlooplaan. Ook start morgen donderdag het proefrijden van De Lijn. Een evaluatie van het proefproject van De Lijn volgt op 15 oktober.

“We stellen vast dat de verkeersveiligheid niet gegarandeerd wordt in de De Nayerstraat. Daarom maken we van de Fabriekstraat opnieuw dubbele richting. De Omloopstraat wordt éénrichtingsstraat vanaf de Orchideeënlaan maar dan wel richting De Nayerstraat. We moeten daar durven in te beslissen en geen dag langer uitstellen”, legt mobiliteitsschepen Yves De Smet uit.

“Het nieuwe circulatieplan veroorzaakt onzekerheid maar het plan blijft wel overeind. Belangrijk hierbij is dat met de aanpassingen de geplande fietsassen mogelijk blijven”, aldus schepen van Mobiliteit Yves De Smet. “Iedereen ziet de situatie voor zijn deur vaak anders, maar in het algemeen belang en vooral op basis van een inspraakmoment met buurtbewoners eerder dit jaar werd dit plan opgesteld. We hebben hier duidelijk een inschattingsfout gemaakt. Ik denk dat het geen schande is om dit als beleidsploeg ook ruiterlijk toe te geven. Belangrijker is om er uit te leren en indien nodig durven bij te sturen.”

Vooral het zwaar vervoer zorgde na de invoering van het circulatieplan voor hinder aan de school. “Die situatie aan de school vereiste een dringende bijsturing. Wij aarzelen dus niet”, vult schepen van Onderwijs Jan De Nul aan.

Fietsen centraal

Het nieuwe circulatieplan past in een ruimer kader bij de visie over een nieuwe stationsomgeving. Het station van Denderleeuw speelt, met duizenden pendelaars die er elke dag op- en afstappen, een belangrijke rol binnen de gemeente. “De stationsbuurt is ook een levendige woonkern, waar heel wat inwoners dicht bij elkaar wonen. Wandelaars, fietsers, pendelaars en bewoners moeten er aangenaam kunnen vertoeven. Vanuit dat oogpunt werd een nieuw circulatieplan opgesteld waarbij ook een nieuwe inrichting voorzien is voor verschillende straten in de buurt”, zegt schepen van Duurzaamheid Andy Depetter.

Proefperiode De Lijn

Het Stationsplein zal een ontmoetingsruimte worden met openbaar groen waar het aangenaam vertoeven wordt. Door het parkeer- en verkeersvrij maken van het Stationsplein wordt een nieuwe dimensie gegeven aan de openbare ruimte voor het stationsgebouw en zal de bus, bij realisatie van deze beleidskeuze, niet langer kunnen halteren op het Stationsplein aan het stationsgebouw.

Om tegemoet te komen aan de twijfels die er waren om de bus komende van de Spoorweglaan te laten afdraaien richting Stationsstraat zal De Lijn de nieuwe route 2 weken in proef rijden. Hierdoor zal de halteplaats aan het stationsgebouw tijdelijk niet bediend worden. De bus van de lijnen 31-32-33 zal van 1 tot 15 oktober 2020 halteren in de Stationsstraat, rechtover de Belfius-bank.