Vernieuwde Lindestraat bijna klaar

Midden 2015 startte de aannemer, in opdracht van Aquafin, met riolerings- en wegenwerken in de Lindestraat in Denderleeuw.

In de straat werd een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater aangelegd. Er kwam ook een andere, verkeersveilige en groenere inrichting. Vanaf vandaag voert de aannemer de onderlaag asfalt uit en legt hij de voetpaden verder aan.

 

De werken in de Lindestraat zitten er bijna op. Vanaf vandaag zal de onderlaag asfalt in het stuk van steenweg tot slagerij De Linde, het deel tussen de spoorweg en slagerij De Linde werd reeds uitgevoerd, geplaatst worden. Hierna volgt de verdere afwerking van de voetpaden.

Als de weergoden wat meezitten wordt begin april de toplaag asfalt in de volledige straat gegoten. Bovenop komt vervolgens een coating voor de fietssuggestiestroken en zebrapaden.

Nog in het voorjaar zorgt de aannemer ook voor de aanplanting van het openbaar groen en de plaatsing van de verkeerssignalisatie

De werken in de Lindestraat kaderen in het project ‘Sanering Waterlede’”, vertelt Schepen van Milieu Sofie Renders.

Hiermee zorgt Aquafin voor de aansluiting van het afvalwater van ongeveer 500 inwoners uit Denderleeuw op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke. Hun afvalwater belandde ongezuiverd in de Iddergemse beek de Waterlede. Dat is nu verleden tijd: het afvalwater van de Lindestraat is nu aangesloten op een collector, enkel het regenwater gaat nog richting de Waterlede. Met als resultaat een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen wateroverlast bij hevige regenbuien.” aldus Renders. 

 

 

Over de hele lengte van de straat kwamen er asverschuivingen door de aanleg van afwisselende parkeerstroken afgebakend met groen”, vervolgt Jan De Nul, schepen van Openbare werken & Mobiliteit.

Dit zorgt er voor dat het verkeer wordt afgeremd én creëert een aangenamer straatbeeld. Aan beide zijden van de weg kwamen er ook fietssuggestiestroken en nieuwe voetpaden die overal minimum 1,5 meter breed zijn. De trage wegen langsheen de Lindestraat plaatsten we bovendien in de kijker met een oversteekplaats voor voetgangers aan elke trage weg (Wolfsgracht) én accentverlichting bij de oversteekplaats aan het baantje naar de sportterreinen van het Walleken.” besluit Jan De Nul.

 

 

De Brabanter Nico©