Nieuws

Vernieuwen van de Kemelbrug eind september van start

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, start binnenkort met het vernieuwen van de Kemelbrug in de Wellestraat – A. Rodenbachstraat in Denderleeuw.

 

Enkele meters voor de bestaande spoorwegbrug (kant centrum) zal Infrabel een nieuwe brug bouwen met een afgescheiden fiets- en voetpad langs beide zijden. De toegang naar het bedrijventerrein van de Raaplandstraat zal verlegd worden onder de nieuwe brug.

 

In een eerste fase worden voorbereidende werken uitgevoerd: vanaf eind september start Infrabel met het ontbossen van de terreinen en vanaf 5 oktober verleggen de nutsmaatschappijen de kabels en de leidingen. Op 9 november start Infrabel met de werken aan de nieuwe brug. 

 

De bestaande brug blijft tijdens de werken zoveel mogelijk open voor alle verkeer. Tijdens een beperkt aantal weken zal de oude Kemelbrug niet toegankelijk zijn. Infrabel zal de omwonenden en de weggebruikers hier telkens minstens een week op voorhand van op de hoogte brengen. Op het einde van de werken wordt de oude brug tenslotte afgebroken. De werf zal eind 2016 afgerond zijn. 

 

Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken voor de omwonenden. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de cel Info Buurtbewoners van Infrabel op het gratis nummer 0800 55 000 of via het e-mailadres info.projecten@infrabel.be