Nieuws

Vernieuwing kruispunt Bouchtstraat met Brandweerstraat

Vanaf 22 augustus wordt het kruispunt Bouchtstraat/Brandweerstraat vernieuwd. De werken kaderen in het relanceplan Vlaamse VeerkrachtExternal website van de Vlaamse Overheid. Een onderdeel van het relanceplan is de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentelijke wegen. Met de aanpassing- en verbeteringswerken van het kruispunt wordt de schoolroute Liedekerke-Denderleeuw aangepakt.

Het kruispunt wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien. Onder voorbehoud van weersomstandigheden of andere onvoorziene situaties worden de werken ten laatste op 2 september afgerond.

Fasering werken

De aannemer start met het opbreken van de bestaande funderingen en verhardingen. Vervolgens wordt een nieuw wegprofiel uitgezet en worden de greppels en boordstenen in beton voorzien. In een laatste fase krijgt het wegdek een nieuwe toplaag in asfalt en worden alle nodige wegmarkeringen aangebracht.

Verkeershinder

De rijbaan wordt afgesloten over de volledige lengte van de werkzone. Fietsers en voetgangers kunnen hun woningen altijd bereiken. Opritten en garages zullen tijdens de werken niet bereikbaar zijn. Wij vragen aan bewoners om hun wagen tijdig buiten de werfzone te parkeren.

Omleidingen

Doorgaand verkeer is niet toegelaten tijdens de periode van de werken.
Verkeer komende van de Nieuwstraat wordt omgeleid via Kon. Astridstraat – Dwarsstraat – Geallieerdenstraat – Middenstraat.
Verkeer komende van de A. De Cockstraat wordt omgeleid via Middenstraat – Geallieerdenstraat – Lichtenhoekstraat – Kon. Astridstraat.
Het éénrichtingsverkeer voor de bewoners van de Dr. Cochezstraat en de Jozef Sonckstraat wordt tijdelijk opgeheven.

Bushaltes De Lijn

Het busverkeer volgt de uitgestippelde omleiding. De Lijn informeert zijn reizigers hierover via een aankondiging aan de halteplaatsen.

Huisvuilophaling

De planning van de huisvuilophaling blijft behouden. Bewoners die binnen de afgebakende werfzone wonen, kunnen hun huisvuil aanbieden net buiten de werfzone.

Verhuis of levering? Informeer ons tijdig!

Indien je in de periode van werken een levering, verhuis, … verwacht vragen wij jou dit dringend aan onze dienst Openbare Ruimte te laten weten. In de mate van het mogelijke zoeken we samen naar een oplossing.