Versteviging van samenwerking bij opsporing van vermiste personen

De politiezone Denderleeuw/Haaltert, de twee lokale besturen, de woonzorgcentra op het grondgebied en de vzw Schoonderhage ondertekenden vandaag 22 maart 2021 het protocol Vermist en werken voortaan nauwer samen om vermiste personen met dementie of dwaalgedrag sneller terug te vinden.

Aan de hand van een identificatiefiche met een foto en relevante informatie, zoals het adres van het ouderlijk huis, de begraafplaats overleden partner,… kan de vermiste persoon nog sneller en efficiënter opgespoord worden. Ook bij het terug aantreffen van de vermiste wordt snel informatie doorgegeven.

De cijfers van de federale politie en de Cel vermiste personen, tonen aan dat er de laatste jaren een toename is van het aantal onrustwekkende verdwijningen van ouderen. Personen met dementie vertegenwoordigen een bijzonder kwetsbare groep binnen deze verdwijningen.

De samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat bij aangifte van een verdwijning de begeleiders of het personeel van de instellingen reeds beschikken over de nodige informatie en een onmiddellijke, snelle samenwerking in de zoektocht naar de vermiste kan gestart worden.

Unieke aanpak

“Het is een unieke aanpak om personen met dementie die vermist zijn, snel op te sporen. Hij werd ontwikkeld in samenwerking met de zorgsector, de Expertisecentra Dementie en de Cel vermiste personen van de Federale politie. Dit kunnen we alleen maar omarmen en mee onze schouders onder zetten”, zegt burgemeester Veerle Baeyens.

Nu ook in Denderleeuw en Haaltert

Politiezone Denderleeuw/Haaltert en de twee lokale besturen nemen het initiatief om deze aanpak ook te gebruiken. Onder de leiding van de wijkdienst en team Jeugd en Gezin, werd het project in de woonzorgcentra en vzw Schoonderhage voorgesteld. Het initiatief werd in iedere organisatie goed onthaald. Iedereen stapt mee in het project.

“Ik ben verheugd dat onze politiezone aan dit project wil meewerken. Dit komt nog extra bovenop hun reeds zware takenpakket mede door corona. Dat dit protocol nodig is, staat buiten kijf. Recent hebben we nog een inwoner snel teruggevonden met behulp van de politiehelikopter. Hoe sneller we bijvoorbeeld personen met dementie kunnen terugvinden, hoe beter. Deze interne samenwerking heeft zeker een meerwaarde voor onze gemeenten”, aldus burgemeester Jo Fonck.

Op 22 maart 2021 werd het protocol ondertekend door burgemeester Veerle Baeyens (Haaltert), burgemeester Jo Fonck (Denderleeuw), korpschef hoofdcommissaris Koenraad Tack en de directeurs van de woonzorgcentra en VZW Schoonderhage, waarmee het project nu uit de startblokken kan schieten.