NieuwsPolitiek

Vlaams Belang kandidate niet langer gewenst als lid ABVV vakbond

Tatiana De Leeneer, twee en een halve maand geleden nog op de lijst van Vlaams Belang, kreeg op 31/12 een aangetekende brief van haar vakbond met de melding dat ze vanaf 1 februarie zal uitgesloten worden uit hun organisatie.

 

Tatiana kreeg op Oudejaarsavond een aangetekend schrijven van ABVV dat duidelijk maakt dat leden geen lid mogen zijn van Vlaams Belang.

In de brief is het volgende te lezen :

“De ideologie van VB staat haaks op de waarden waar ABVV voor staat.

Daarnaast is ook te lezen dat de statuten van zowel ABVV als BBTK voorzien dat er geen plaats is voor racistische en fascistische ideeën en gedragingen, noch voor vreemdelingenhaat.”

 

“Een schande wat ABVV doet!” zegt Tatiana.

 

“Voor mij is dit zuivere politieke discriminatie. Ik word omwille van mijn  politieke mening uit de vakbond gezet. Ik ben al 12 jaar lid van het ABVV en vorige verkiezingen kwam ik voor het eerst op voor de VB lijst. Ik vraag me af of vrije meningsuiting in ons land nog kan. Ik maak me als moeder ongerust over de toekomst van mijn kinderen en daar word ik nu op afgerekend.” vervolgt Tatiana.

 

“Vlaams Belang bekijkt nu om eventuele juridische steun te geven. Ik ben trouwens niet de enige die deze brief ontvangen heeft. Er zijn nog kandidaten die hun ontslagbrief gekregen hebben. We bekijken de mogelijkheden maar voorlopig dien ik geen klacht in.” besluit Tatiana.

 

NDB©