NieuwsPolitiek

Vlaams Belang wil Denderleeuwse jeugd een stem geven

Vlaams Belang-fractie zal op de gemeenteraad van donderdag 17 december voorstellen om een Jeugdgemeenteraad op te richten.

  

Dit project zou best tot stand komen in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst en de Denderleeuwse scholen. 

In zo´n Jeugdgemeenteraad (+/- 13 leden) kunnen jongeren kennismaken met besluitvorming op gemeentelijk niveau. 

Gezien de opvoedende taak van zo´n gemeenteraad en de vooral informatieve taak naar de beleidsmensen, is dit gegeven reeds talloze keren van een zeer hoge waarde geweest in andere gemeenten en steden.

 

De afgevaardigden van de Jeugdgemeenteraad kunnen bijvoorbeeld elk schooljaar aangeduid worden uit de verschillende Denderleeuwse scholen. De inspraak van deze jongeren mag zich niet beperken tot het domein van het jeugdbeleid, maar moet zich kunnen uitstrekken over alle domeinen.

Tijdens de verschillende vergaderingen kunnen thema´s als verkeersveiligheid, milieu, speelpleinen, kinderrechten, enzovoort aan bod komen, telkens bekeken vanuit het standpunt van de jeugd zelf.

 

De jongeren die zullen deel uitmaken van de Jeugdgemeenteraad zouden in het begin van ieder schooljaar de eed kunnen afleggen bij de burgemeester. Er kan zelfs overwogen worden om een jeugdburgemeester aan te duiden voor een bepaalde periode.

  


Voorstel van beslissing

 

De gemeenteraad van Denderleeuw draagt het schepencollege op om alle nuttige voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een Jeugdgemeenteraad.

 

De Brabanter Nico©