NieuwsPolitiek

Vlaams Belang wil kermissen heropwaarderen

De kermissen in onze gemeente trekken nauwelijks volk. Ook steeds meer en meer foorkramers laten daarom Denderleeuw om begrijpelijke reden links liggen.

Het Vlaams Belang vroeg op de gemeenteraad van april, naar aanleiding van een reglementswijziging, om de tarieven voor de staanplaatsen voor foorkramers te herbekijken en deze voor iedereen te verlagen naar de laagste categorie. Op die manier wordt het opnieuw aantrekkelijker voor foorkramers om naar Denderleeuw te komen.

Dit werd echter… tegengestemd door LvB en CD&V. De bevoegde CD&V-schepen zei toen dat hij eerst wou overleggen met zijn administratie en de foorkramers. Alsof de foorkramers tegen een belastingverlaging zouden zijn?!

Gisteren stond het reglement alweer geagendeerd op de gemeenteraad mét tariefverlaging. M.a.w de LvB/CD&V-meerderheid volgt nu twee maand later toch het voorstel van het Vlaams Belang (wat ze eerst hadden tegengestemd).

Een stap in de goede richting, maar waarom steeds weer tijd verliezen? Omdat het voorstel van het Vlaams Belang kwam? Het wordt hoog tijd dat onze kermissen eindelijk heropgewaardeerd worden. Ook hier is dus nog veel werk aan de winkel.