Nieuws

Vlaams minister Peeters laat inwoners Denderbekken nog minstens tot 2023 met de voeten in het water staan

Niettegenstaande alle reeds lopende acties om de overstromingsrisico’s in het Denderbekken in de mate van het mogelijke te beperken, werd vorig jaar de waakdrempel voor de Dender op verschillende plaatsen overschreden en stonden ingevolge de aanhoudende neerslag tal van inwoners opnieuw met hun voeten in het water.

De vernieuwing van de stuwen/sluizen en het baggeren van de Dender zal ongetwijfeld bijdragen aan een meer efficiënte waterafvoer om stijgende waterstanden te kunnen opvangen. Er is echter meer nodig dan voormelde acties om, bij piekneerslagmomenten, de overstromingsrisico’s in het Denderbekken onder controle te krijgen.

Opvangbekkens in droge periodes kunnen helpen om het waterniveau in de Dender op peil te houden en in natte periodes de huizen/tuinen van de inwoners in de Denderregio droog te houden. Minister Peeters schuift jammer genoeg het onderzoek en de aanduiding van deze opvangzones vooruit naar 2023, met andere woorden laat zij de inwoners in de Denderstreek volledig in de steek en schuift zij deze beslissing door naar de volgende Vlaamse regering na de verkiezingen van 2024…