Nieuws

Toch vergunning voor opvullen Vlamovenput

Enkele maanden geleden diende het actiecomité Red de Vlamoven meer dan 200 bezwaarschriften in tegen de bouwaanvraag om de Vlamoven put op te vullen.

 

De gemeente gaf ook negatief advies maar er werd beroep aangetekend door de aanvrager.

 

Deze laatste krijgt nu gelijk van de Deputatie en kan, na de toekenning van de vergunning, nu ook een milieuvergunning aanvragen.  Vanuit de gemeente werd er niet gecommuniceerd over de beslissing van de deputatie, niet tegenstaande het college van burgemeester en schepenen al een hele poos op de hoogte was van het toekennen van de vergunning door de Deputatie.

 

“Na onze actie is het opvallend stil gebleven rond de bouwvergunning” vertelt Dieter Janssens.

 

“Een bouwvergunning tegenhouden is niet zo gemakkelijk maar ik hoop dat we met de komende acties de milieuvergunning wel kunnen tegenhouden. Zo een waardevol gebied met haar eigen fauna en flora moet behouden blihven. We doen ons best om opnieuw zoveel mogelijk bezwaarschriften te verzamelen.” besluit Janssens.

 

NDB©