Nieuws

Volgend jaar verkiezingen: Denderleeuw schakelt versnelling hoger inzake visie op integratie

Het zal menigeen die door Denderleeuw stapte, fietste of met de auto passeerde al zijn opgevallen: de gemeente kent een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Bepaalde bevolkingsgroepen zorgen voor een zekere druk, wat een impact heeft op het “sociale weefsel”.

 

Dit probleem is niet recent ontstaan, maar het is er al jaren. En het weegt op Denderleeuw als gemeente. Een hoog onveiligheidsgevoel, Franse taal lijkt ingeburgerd en in probleembuurten vlucht de oorspronkelijke bevolking omdat ze pesterijen en overlast beu zijn en er aan de problemen niets lijkt gedaan te worden. Huizen worden onder de marktprijs verkocht en zijn in vergelijking met de prijzen in het Brusselse “betaalbaar”.

 

Nu, een goed jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is dit probleem ook doorgedrongen bij de dame en heren politici van SP-A en CD&V en wordt het probleem voor het eerst erkend. Zij het in een goednieuws-persbericht, waaruit wij u enkele stukken citeren:

 

SP-A: Denderleeuw werd de voorbije jaren geconfronteerd met een sterk verhoogde instroom van nieuwe inwoners van vreemde origine. Tussen 2009 en 2015 steeg hun aandeel in de totale bevolking van 11,8 naar 19,8 %, bijna een verdubbeling op 6 jaar tijd. Dit kan vooral verklaard worden door een sterk gestegen instroom vanuit Brussel. Onze gemeente beschikt namelijk over tal van troeven: een betaalbare woningmarkt, een druk gefrequenteerd treinstation, de nabijheid van de E40, maar evenzeer het uitgebreide vrijetijdsaanbod en kwaliteitsvolle scholen. Dit maakt onze gemeente tot een aantrekkelijke woonplaats voor nieuwkomers.  

 

SP-A: Deze cijfers hebben uiteraard een impact op het sociale weefsel in de gemeente. Het relatief groot aantal nieuwkomers zorgt voor enige bezorgdheid bij de autochtone inwoners. Enerzijds zijn er een aantal ergernissen die ontstaan uit wederzijds onbegrip. De inwijkelingen zijn niet altijd voldoende op de hoogte van onze gebruiken en brengen vanuit hun cultuur ook eigen gewoonten mee. Daarnaast speelt ook de taal een grote rol. De autochtone bevolking wil uiteraard het Vlaamse dorpskarakter van onze gemeente bewaren.  

 

CD&V: Als gemeente zet Denderleeuw daarom al enkele jaren sterk in op taalpromotie en taalactivering, van essentieel belang met het zicht op inburgering en tewerkstelling. In samenwerking met CVO Pro Aalst bieden we Nederlandse taallessen op verschillende niveaus aan. Het Huis van het Nederlands bepaalt tot welke cursus iemand wordt toegelaten. Het huidige aanbod wordt dankzij de inzet van het gemeentebestuur behouden, zo starten dit najaar opnieuw een zestal cursussen. Het OCMW verplicht ook haar cliënteel om lessen Nederlands te volgen. Andere acties zijn onder andere de deelname aan de Week van de Anderstalige Klant.

 

Oktober 2018 nadert met rasse schreden, gemeenteraadsverkiezingen, en dus wil het schepencollege een versnelling hoger schakelen. Er is een nieuwe visie! En onrechtstreeks wordt toegegeven dat het niet fijn meer is om in Denderleeuw (samen) te leven:

Schepen Vernaillen van SP-A: “Net daarom moeten we alles op alles zetten om te zorgen dat de inwoners van Denderleeuw opnieuw gezellig kunnen samenleven.”

©NDB