Nieuws

Voorlopig geen bijkomende sociale huurwoningen meer in Denderleeuw

De Vlaamse overheid legde in 2007 elke gemeente een Bindend Sociaal Objectief (BSO) op. Dit BSO is een richtlijn om het sociaal woonaanbod in Vlaanderen uit te breiden en ook evenwichtig te spreiden. Tegen 2025 zou elke gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen moeten realiseren. Denderleeuw heeft deze doelstelling nu al bereikt en vraagt de omliggende gemeenten om mee hun verantwoordelijkheid te nemen.

“In 2007 liet de Vlaamse overheid een nulmeting uitvoeren waaruit bleek dat Denderleeuw over 327 sociale huurwoningen beschikte. Aan Denderleeuw werd het objectief opgelegd om tegen 2025 125 nieuwe sociale huurwoningen, ofwel 452 woningen in totaal, te realiseren. Eind 2017 konden we echter al vaststellen dat we 98,40% van het objectief gerealiseerd hadden, waardoor we in 2018 zeker aan 100% zitten”, legt schepen voor Sociale Huisvesting Jan De Nul, uit.

De Nul, tevens nieuwe voorzitter van het sociaal woonoverleg, gaf duiding aan de sociale bouwmaatschappijen dat er voorlopig in Denderleeuw geen nieuwe sociale huurwoningen meer zullen bijkomen: “Denderleeuw heeft de doelstelling nu al bereikt en dat in tegenstelling tot de ons omliggende gemeenten die nog een belangrijke inhaalbeweging te maken hebben. Op basis van de cijfergegevens 2017 zit Aalst op 57,46 %, Haaltert op 7,84%, Ninove op 57,31%, Liedekerke op 84,5% en Affligem op 5,71%. Gezien het reeds behaalde BSO roepen we de ons omliggende gemeenten op mee te helpen aan een evenwichtige regionale spreiding voor de ontwikkeling van sociale huurprojecten. Wat Denderleeuw zelf betreft werd beslist om tijdens de komende 6 jaar geen convenant af te sluiten met de sociale huisvestingsmaatschappijen voor bijkomende sociale huurwoningen.”