COVIDNieuws

Vragen of noden? Denderleeuw Helpt

Het platform Denderleeuw Helpt is opnieuw opgestart. Ook in de tweede coronagolf ligt de focus van het OCMW en de opbouwwerkers met ‘Denderleeuw Helpt’ op de ondersteuning van onze inwoners. Bedoeling is om oplossingen te zoeken voor hun hulpvragen. Ook vragen over vereenzaming in deze sombere maanden krijgen aandacht.

“Het OCMW kreeg covid-middelen om de extra vragen van kwetsbare inwoners op te vangen. Materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp kan worden verleend aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis”, legt schepen Sofie Renders uit.

De steun is niet beperkt tot de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse door het OCMW, erkend wordt als behoeftig mede ten gevolge van de crisis.

Maart 2020

“Denderleeuw Helpt werd opgezet eind maart bij het begin van de corona-crisis. In totaal engageerden 71 mensen zich als vrijwilliger en kregen we ook 71 hulpvragen binnen. In de periode van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, werd ingezet op ondersteuning in boodschappen doen, apotheekbezoeken, acties om vereenzaming tegen te gaan, digitale acties naar jongeren toe, ondersteuning bij opvoedingsvragen en huiswerkbegeleiding”, zegt burgemeester Jo Fonck. Eind juni werden de acties van Denderleeuw Helpt stopgezet, nu dus weer opgestart.

Denderleeuw Helpt-telefoonlijn

Wie omwille van Corona in de problemen zit, kan hulp inroepen. Concreet kan het gaan over onbetaalde facturen met betrekking tot school/energie/huisvesting/medische kosten, digitale ondersteuning en psychologische ondersteuning. De opbouwwerkers gaan ook langs voor een veilig deur aan deur bezoek bij alleenstaande ouders of alleenwonenden. Wie hulp kan gebruiken, of een vraag heeft over de corona-maatregelen kan van maandag tot donderdag bellen tussen 10u en 12 uur op 053/640683. Heeft u een specifieke OCMW-vraag? Dan kan u ook tijdens de werkuren een afspraak maken op het algemeen nummer van het OCMW 053/663363