Nieuws

Vreemdelingentaks in Denderleeuw?

In april 2013 agendeerde het Vlaams Belang de zogenaamde ´vreemdelingentaks´ in Denderleeuw.

 

Na de aankondiging van de stad Antwerpen doken er enkele juridische lacunes op die de meerderheid van de Denderleeuwse gemeenteraad overtuigden om de stemming te verdagen totdat er juridische zekerheid kwam. Ondanks vele aankondigingen van staatssecretaris Francken duurde dit bijna vier jaar.

 

De wet betreffende verblijfsbelasting voor vreemdelingen werd eind november 2016 gestemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het bijhorende Koninklijk Besluit goedgekeurd door de ministerraad in februari 2017 en zeer recentelijk gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee werd de laatste horde genomen voor de invoering van een zogenaamde ´vreemdelingentaks´ door gemeenten.

 

Kristof Slagmulder van Vlaams Belang: “Onze gemeente kreunt momenteel onder de massale instroom van vreemdelingen. Het aantal vreemdelingen blijft jaar na jaar stijgen. Willen we de vervreemding van onze gemeente een halt toeroepen dan moeten we alle middelen uit de kast halen” steekt Kristof van Wal “De toepassing van deze wet kan daar een instrument toe zijn. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat de invoering van deze retributie noodzakelijk is en het kan nu dankzij de wetswijziging en de goedkeuring van het KB” gaat Kristof verder.

 

“Onze fractie zal dit voorstel indienen op de gemeenteraad van april. Concreet: elke vreemdeling betaalt een vergoeding van 50 euro voor zijn of haar tijdelijke verblijfskaart” besluit Slagmulder.