Nieuws

Webplatform brengt beleid dichter bij de burger

Lokaal Bestuur Denderleeuw stelt vanaf deze maand haar beleidsdocumenten rond de meerjarenplanning beschikbaar voor het grote publiek via het webplatform www.denderleeuwinbeweging.be. Zo wil het bestuur aan de raadsleden, inwoners en andere geïnteresseerden meer transparantie bieden in de acties uit de beleidsperiode 2020-2025 en dit ook visueel aantrekkelijker maken.

In beleidsdocumenten zoals het meerjarenplan en de jaarrekening lees je nu al wel de plannen van het lokaal bestuur en de inhoudelijke opvolging van doelstellingen & concrete acties, maar het is voor raadsleden en burgers vaak een hele klus om daar een transparant zicht op te krijgen. Ook de gemeentelijke administratie beschikte tot voor kort niet over handige software om op een gestructureerde manier de voortgang van de meer dan 300 actielijnen op te volgen. “Met de aankoop van het softwarepakket Pepperflow en de module van de Begrotingsapp maken we een grote sprong voorwaarts in het beleidsmatig werken en rapporteren. Dankzij deze toepassing kunnen we op een uniforme en gestructureerde manier de belangrijke speerpunten en projecten uit het meerjarenplan opvolgen en hierover op een visueel aantrekkelijke manier rapporteren. We zijn hiermee het derde lokaal bestuur in Vlaanderen dat kiest voor deze mate van
transparantie via het portaal van Pepperflow”, benadrukt schepen van Communicatie & ICT Marnick Vaeyens.

Transparant informeren

“Het is onze ambitie om de raadsleden en burgers op een transparante manier te informeren over de uitvoering van het meerjarenplan”, zegt schepen van Kwaliteit & Organisatie Andy Depetter. Hiervoor publiceren we onze beleidsrapporten op een speciaal daarvoor ontwikkeld webplatform dat je voortaan via www.denderleeuwinbeweging.be kan raadplegen. Met een paar eenvoudige kliks kom je nu snel tot de gewenste informatie en hoef je geen uitgebreid document meer van A tot Z door te nemen.”

“Zodra de raadsleden deze maand kennis nemen van de opvolgingsrapportering van het voorjaar 2021, vind je het document terug op het webplatform (onder ‘beleidsopvolging’). Je komt dan te weten welke vooruitgang concreet werd geboekt binnen de verschillende projecten tijdens het voorbije semester. Ook onze meerjarenplanning en de jaarrekening met gedetailleerde financiële informatie (onder ‘beleidsplan’ en ‘beleidsevaluatie’) stellen we zo online beschikbaar. Zo maken we ook het financiële plaatje van onze organisatie inzichtelijker”, vult schepen van Financiën Sofie Renders aan.

Mooie realisaties

Burgemeester Jo Fonck besluit: “Ons opvolgrapport over de realisaties van het voorbije semester toont aan dat er alweer heel wat werk is verzet door onze medewerkers. En dit ondanks moeilijke omstandigheden want de coronacrisis bracht ook in 2021 nog een aantal grote uitdagingen met zich mee voor de lokale besturen. Zo zetten we in geen tijd mee onze schouders onder het vaccinatiecentrum Denderdal met onze partnerbesturen. Heel wat van onze medewerkers werkten dag in dag uit mee aan het succes van deze operatie: van coördinatie achter de schermen tot afvaardiging van medewerkers voor tal van functies in het vaccinatiecentrum en het callcenter, het opzetten van minder mobielenvervoer…”

“Een paar mooie realisaties van het afgelopen voorjaar tegen die corona-achtergrond: de lancering van een gloednieuwe gemeentelijke website met uitbreiding van onze digitale dienstverlening en duidelijke kanaalstrategie naar onze burgers toe, de opstart van de digitale Denderleeuwbon om onze lokale economie te steunen, het ontwerp en participatietraject voor ons nieuwe Vrijetijdshuis, de hervorming van onze gemeentelijke energiepremies, een nieuwe samenwerking met Ninove en Geraardsbergen om kwetsbare jongeren toe te leiden naar de arbeidsmarkt, het binnenhalen van meer dan 3 miljoen euro aan middelen voor bijkomende plaatsen in onze onderwijszone, de afwerking van de buurtparking in de Moreelstraat in het centrum van Denderleeuw… Het mag duidelijk zijn dat onze diensten volop inzetten op een Denderleeuw in beweging.”