Webshop voor inschrijving sportkampen

De sportdienst van Denderleeuw heeft in het voorjaar maar liefst 18 sportkampen in petto: twee daarvan tijdens de krokusvakantie, drie kampen tijdens de paasvakantie en opnieuw het overgrote deel voor de zomervakantie.

 

Voortaan gebeuren de inschrijvingen via de nieuwe webshop op de gemeentelijke website.

 

“De sportkampen zijn telkens weer een groot succes. Vooral tijdens de zomermaanden bleek de vraag groter dan het aanbod. Daarom hebben we de capaciteit van enkele kampen uitgebreid”, zegt sportschepen Yves De Smet. “Ouders zullen wellicht graag vernemen dat we in de paas- en zomervakantie ook in de namiddag kleuterbewegingskampen gaan organiseren. Zo kunnen ze kiezen om hun kleuter een halve dag of een volledige dag naar het sportkamp te brengen.”

 

De SchavUiT

 

Het vrijetijdsaanbod in het voorjaar voor kinderen en jongeren staat in een handige gids: ‘De SchavUiT’. Deze nieuwe brochure werd aan de schoolgaande kinderen van Denderleeuw meegegeven, maar is uiteraard ook raadpleegbaar op de website en beschikbaar in alle gemeentelijke gebouwen.

In ‘De SchavUiT’ vindt u het volledige aanbod tijdens de schoolvakanties: niet alleen de sportkampen, maar ook de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking.

 

Webshop

 

Om de inschrijvingen voor de sportkampen sneller te kunnen verwerken, wordt voortaan gebruik gemaakt van een nieuwe webshop.

 

“Niet enkel voor onze medewerkers, maar ook voor de klant is dit een hele stap vooruit”, weet schepen voor ICT en Communicatie  Jürgen Ruysseveldt. “Zo kan u via de webshop steeds zelf de beschikbaarheid van een kamp raadplegen, krijgt u na uw inschrijving meteen een reservatiebevestiging – ook buiten de kantooruren – en kan u te allen tijde zelf het overzicht van uw nieuwe of eerdere bestellingen en facturen raadplegen. Ondertussen onderzoeken we ook de mogelijkheid om online betalingen mogelijk te maken. Wellicht zal die functionaliteit tegen het najaar operationeel zijn. ”

 

De Brabanter Nico©