Nieuws

Einde impasse in zicht: weg voor nieuw bestuur ligt open

Gemeenteraadsvoorzitter Geert Van Cauter had een belangrijke mededeling vanavond.  Een verrassing voor velen, verwacht bij anderen.

 

Provinciegouverneur Jan Briers is niet in zijn opdracht geslaagd om de brokken te lijmen tussen N-VA en CD&V. Ook gesprekken met andere politieke partijen brachten geen pasklare oplossing, dus zat er voor Briers niets anders op dan dit aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans mede te delen.

 

Homans bracht Van Cauter op de hoogte, dewelke het nieuws bekend maakte op de gemeenteraad.

 

De gemeenteraad zal nu overgaan tot toepassing van artikel 47bis van het gemeentedecreet: de aanstelling van een nieuw gemeentebestuur. Na deze aanstelling zal de Vlaamse regering de huidige burgemeester ontslaan.

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens de gemeenteraad van volgende week donderdag.