NieuwsPolitiek

Yves De Smet afwezige op mandatenlijst

Sinds 2005 zijn politici verplicht om bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogen.

 

Ten laatste op 31 maart van elk jaar dienen politici hun mandaten en vermogen doorgeven.

 

De vermogensaangifte is vertrouwelijk, maar de mandaten worden publiek gemaakt. De lijst van politici en de organisaties waarin zij actief zijn worden jaarlijks in Het Staatsblad gepubliceerd. De verplichting van de vermogensaangifte werd ingevoerd om te voorkomen dat politici en topambtenaren zich persoonlijk zouden verrijken bij de uitoefening van hun mandaat. En de verplichte mandatenlijst moet belangenvermenging tegengaan.

 

In Denderleeuw heeft schepen Yves De Smet (sp.a) volgens Cumuleo zijn wettelijk verplichte aangiften niet gedaan in 2015, 2012 en 2010.

Ook Open Vld´er Guy Van Dalem is volgens Cumeleo niet in orde i.v.m. het indienen van de wettelijk verplichte vermogensaangifte voor 2015.

 

Ze zijn echter niet alleen. In OosVlaanderen zijn er 45 mandatarissen niet in orde.

 

In principe riskeren politici die hun mandatenlijst of vermogensaangifte niet indienen een strafrechtelijke vervolging door het parket. Voor elke nalatigheid kan een geldboete worden geëist van 600 tot 6.000 euro. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) waarschuwt: intussen gaan enkele parketten over tot vervolging van mandatarissen en ambtenaren die verzuimen een mandatenlijst en/of vermogensaangifte (tijdig) in te dienen.

 

NDB